بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم درخواست صدور گواهینامه پایان‌دوره آموزشی آزاد

۱. اگر در یک دوره آموزشی موسسه دهخدا شرکت کرده‌‌اید و تمایل دارید گواهینامه پایان دوره را دریافت کنید، این فرم را تکمیل کنید.
۲. الزاما برای همه دوره‌ها گواهینامه صادر نمی‌گردد و فراگیران باید در هنگام ثبت‌نام از این موضوع مطلع شوند.
۳. چنانچه فراگیر تا ۳ ماه پس از اتمام دوره براي دریافت گواهينامه اقدام نکند، تعهدي در اين خصوص به عهده موسسه نخواهد بود.
۴. زمان صدور گواهینامه دوهفته پس از پایان دوره است و این فرم باید قبل از پایان دوره تکمیل و ارسال شود در غیراینصورت صدور گواهینامه با تاخیر انجام می‌شود.
۵. صدور گواهینامه پس از بررسی و احراز شرایط با توجه به مقررات آموزشی موسسه انجام می‌شود.

به زبان فارسی نوشته شود

جنسیت *

تاریخ بدون علامت و کامل قید شود. مثال: 13980101

مدرک تحصیلی *

نام دوره‌ای که شرکت کرده و به پایان رسانده‌اید همراه با تاریخ ذکر فرمایید. مثال: کارگاه فرهنگ نویسی، تابستان 1398

اگر سوال و یا توضیحی دارید قید فرمایید. پس از ارسال فرم به سوال شما از طرفه موسسه پاسخ داده می‌شود. واگر مشکلی در خصوص نحوه تکمیل این فرم وجود دارد در ساعات اداری با شماره 02122701083 و سایر شماره‌های ذیل این فرم تماس بگیرید.

ارتباط با ما